Barnehage

Barnehage  Periode 2020
     
Barnehagesatser hel plass  pr. mnd  kr              3 135
Barnehage 50 % pr. mnd  kr             1 567
For sen henting av barn (pris. pr. påbegynte 1/2 time) pr. 1/2 time  kr               400
     
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for det tredje barnet og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.      
Det betales for 11 måneder pr. barnehageår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis.       
Kostpenger kommer i tillegg pr. mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud. Det gis ikke søsken-oderasjon på kostpenger. 
Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 
       

Skolefritidsordning - SFO

Skolefritidsordning  Periode 2020
     
SFO hel plass pr. mnd  kr                       2 150
SFO 1/2 plass pr. mnd  kr                       1 075
       
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.
Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling. 
Det betales for 11 måneder pr. skoleår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis.       
       
Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.