Barnehage

Barnehage  2020 Periode 2021
       
Barnehagesatser hel plass   kr                                              3 135 pr. mnd  kr                                   3 230
Barnehage 50 %  kr                                              1 567 pr. mnd  kr                                   1 615
For sen henting av barn (pris. pr. påbegynte 1/2 time)  kr                                               400 pr. 1/2 time  kr                                     411
       
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for det tredje barnet og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.                    
Det betales for 11 måneder pr. barnehageår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis.                     
Kostpenger kommer i tillegg pr. mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud. Det gis ikke søsken-
moderasjon på kostpenger. 
Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Skolefritidsordning - SFO

Skolefritidsordning  2020 Periode     2021
           
SFO hel plass  kr        2 150 pr. mnd      kr        2 208
SFO 1/2 plass  kr        1 075 pr. mnd      kr        1 104
           
Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.
Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling. 
Det betales for 11 måneder pr. skoleår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis.