Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan for perioden 2024 – 2027, er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til kommunelovens § 14. 

Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret 17.juni 2024.

Dokumentet ligger på Tjeldsund kommunes hjemmeside til offentlig ettersyn fra og med 31.05.2024 til og med 14.06.2024. 

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan kan leses digitalt her. 

Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan kan lastes ned her. 

Høyres budsjettforslag kan lastes ned her. 

TTL, SV og SP's forslag kan lastes ned her. 

Eventuelle merknader til budsjettet eller betalingssatser sendes til Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer eller på epost: post@tjeldsund.kommune.no 

Frist for innsending av merknader er 14.06.2024.