Endelig vedtak vedrørende budsjett og økonomiplanen gjøres av kommunestyret 14.desember 2022.

Dokumentet ligger på Tjeldsund kommunes hjemmeside til offentlig ettersyn fra og med 29.11.2022 til og med 14.11.2022.

Eventuelle merknader til budsjettet eller betalingssatser sendes til Tjeldsund kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer eller på epost til post@tjeldsund.kommune.no

 

Frist for innsending av merknader er 13.12.2022.