Pandemitelefon

Telefon: 902 84 955  - Ved spørsmål ang Covid19 og ved bestilling av test for Covid19 

Åpningstid:
Hverdager fra kl. 08.30 - 11.30 og fra kl. 12.00 - 14.00

Bestill time for koronatest via nett

Trykk på linken for å bestille test via Helseboka

Dette er en gratis tjeneste, du trenger ikke kjøpe abonnement eller laste ned Helseboka for å benytte deg av bestilling av koronatest. 

Kontakttelefon smittesporingsteam

Telefon: 908 84 196 - Kontakttelefon for samarbeidspartnere som laboratorier og smittesporingsteam i andre kommuner.  (ikke for befolkningen for øvrig)

  • Åpen fra 0800 – 2200, alle dager også helg fom mandag 28. juni

Vaksinetelefon

Kan du ikke registrere deg for kø til koronavaksine på nett?
Ring vaksinetelefon på telefonnummer 947 96 421

Åpningstid:
Hverdager kl 09.00 - 11.00

Ute

Støttetelefon psykisk helse og rus

Telefon: 908 72 284

Åpningstid:
Hverdager kl. 08.00-15.45

Barnevernstjenesten

Publikumstelefon: 959 33 157

Åpningstid:
Hverdager kl. 09.00-14.30

Er du bekymret for et barn? 

Kontaktinformasjon  
Etternavn E-post Jobb-mobil Stilling
Marie Helene Jørgensen marie.jorgensen@tjeldsund.kommune.no 91515954 Kommuneoverlege, leder smittesporingsteam
Lena Torbergsen lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no 91338820 Kontaktperson vaksiner
Grethe Solberg  grethe.solberg@tjeldsund.kommune.no 46862205 Kontaktperson testing
Torbjørn Simonsen torbjorn.simonsen@tjeldsund.kommune.no 94812250 Rådmann, leder beredskapsgruppen
Helene Berg Nilsen helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no 91245515 Ordfører
Grete Jacobsen grete.jacobsen@tjeldsund.kommune.no 90655281 Stedfortreder for Kommunalsjef oppvekst og forebygging
Merete Jankila merete.jankila@tjeldsund.kommune.no 95792775 Kommunalsjef helse og omsorg
Geir Sakariassen geir.sakariassen@tjeldsund.kommune.no 91363087 Kommunalsjef stab
Jan Egil Strand jan.strand@tjeldsund.kommune.no 90140537 Enhetsleder Samfunn og infrastruktur
Liv Marit Torbergsen liv.torbergsen@tjeldsund.kommune.no 90504318 Beredskapsrådgiver/-kontakt