Sakstype

Sak nr.

Sakstittel

PS

97/22

Orienteringer / drøftninger

PS

98/22

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - Fastsetting av valgdag og stemmekretser

PS

99/22

Mindre endring i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyr - sluttbehandling

PS

100/22

Søknad om opsjon/kjøp av næringsareal Gnr./bnr. 23/171 på Breistrand

PS

101/22

Oppfølging av politiske vedtak FSK og KST 3.kvartal 2022

PS

102/22

Referatsaker

PS

103/22

Rapportering delegerte vedtak

 

Evenskjer, 18.november 2022

 

Helene Berg Nilsen

ordfører

 

Dokumenter til sakene finner du her