Møtet er åpent for alle. Her vil du få mer informasjon på hva en kommuneplanens arealdel er, hvor man er i planprosessen og hvordan man kan medvirke til denne planen.

 

Arealplanen sier noe om hvordan vi skal bruke arealene i dag og for fremtiden. Kommunen ønsker derfor at planarbeidet skal bli kjent for alle i Tjeldsundsamfunnet slik at man får dialog, samt gode og konstruktive innspill inn i planarbeidet.

 

Det understrekes at dette er et informasjonsmøte. Det vil bli arrangert temamøter fra 2023.

For mer informasjon på planarbeidet og prosessen så langt, kan du trykke på linken her: https://www.tjeldsund.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-revidering.581578.no.html