Navn Funksjon Telefon E-post
Helge Markussen psykiatrisk sykepleier,
Psykisk helse og rus
908 72 284 helge.markussen@tjeldsund.kommune.no
Birgit Normann miljøveileder,
Psykisk helse og rus
908 72 284 birgit.normann@tjeldsund.kommune.no
Eva Pedersen psykiatrisk sykepleier,
Psykisk helse og rus
908 72 284 eva.pedersen@tjeldsund.kommune.no
Karina Tyssø avdelingsleder Elvelund 913 34 789 karina.tysso@tjeldsund.kommune.no
Anne Helen Johnsen avdelingsleder Møllerstua 902 35 947 ann.johnsen@tjeldsund.kommune.no
Revegårdsveien  1   905 14 025  
Revegårdsveien  2   902 46 678  
Møllerstua  1   477 60 577  
Møllerstua  2   916 82 961  
Elvelund 1   906 97 419  
Elvelund 2   904 02 137