Utarbeidelsen av ny samfunnsdel er i henhold til planstrategien for Tjeldsund 2020-2024.

Samfunnsdelen viser kommunens visjon, med mål og strategier for hvordan Tjeldsund som samfunn og hvordan kommunen som virksomhet skal utvikles fremover. Altså, hvilken retning vi sammen ønsker at samfunnet i Tjeldsund skal gå i. 

Samfunnsdelen er på bokmål og samisk i ett og samme dokument, og kan leses i sin helhet nedenfor. Vedlagt ligger også alle innkomne innspill, samt behandlingen av disse.

 

Kommuneplanen består av to deler, hvorav samfunnsdelen er den første som nå er vedtatt. Den andre delen er arealdelen som nå er under arbeid. For mer informasjon tilknyttet arealdelen, se forslag til planprogram og tilhørende vedlegg her. Vi oppfordrer videre til å følge med på kommunens hjemmeside og Facebookside for oppdateringer rundt arealdelprosessen.