Ved møtestart vil en representant fra Fontenehuset i Harstad orientere om tilbudet.

Saksliste:

Saksnr

Sakstittel

Gradering

82/20

Årsmelding Tjeldsund kommune 2019

 

83/20

Regnskap 2019 Tjeldsund kommune

 

84/20

Beredskapsplan ved streik

 

85/20

Dekning av underskudd 2019

 

86/20

Søknad om utvidet kommunal garanti for lån

 

87/20

Retningslinjer AKAN

 

88/20

Reglement for partssammensatt utvalg - revidering

 

89/20

Vigselsmyndighet og retningslinjer for vigsel Tjeldsund kommune

 

90/20

Håndtering av gjenstander fra rådhuset på Hol

 

91/20

Ressursbehov – prosjekt og basistjenester til innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk

 

92/20

Søknad om kjøp del av festetomt - Britt Nygård

 

93/20

Støtte til drift av kunstgressbaner

 

94/20

Valg av kommunedelsutvalg

 

95/20

Valg av styre - Fiskefondet

 

96/20

Valg av takstutvalg og overtakstutvalg for perioden 2020 - 2023

 

97/20

Status oppfølging saker KST 2. kvartal og  FSK tom 2. kvartal 2020.

 

98/20

Orienteringer/drøftinger

 

99/20

Referatsaker

 

100/20

Rapportering delegerte saker

 

101/20

Tilleggsbevilgning

UO

102/20

Voksenopplæring spesialundervisning

UO

103/20

Bosetting av flyktninger fra Moria-leir

 

104/20

Mindre revidering av diverse reglementer

 

Sakspapirer til møtet finner du her