Saksliste:

Saks-type

Sak nr.

Sakstittel

PS

01/21

Kontrollutvalget - plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

PS

02/21

Kontrollutvalget -  Plan for eierskapskontroll Tjeldsund kommune 2020 – 2023

PS

03/21

Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2020

PS

04/21

Absolutt Nord

PS

05/21

Behandling av planforslag etter offentlig ettersyn

PS

06/21

Behandling av planforslag etter offentlig ettersyn - Boligtomt gnr 16 bnr 164

PS

07/21

Vedrørende areal i Evenskjer Syd

PS

08/21

Søknad om kjøp av kommunal eiendom som tillegg til gnr 65 bnr 445

PS

09/21

Endring av minsteareal for elg i Tjeldsund kommune

PS

10/21

Lokal forskrift om feiing og tilsyn

PS

11/21

Tjeldsundhallen revidering avtaler mellom kommunen og forsvaret

PS

12/21

Tildelingskriterier og tjenestebeskrivelser

PS

13/21

Gjennomgang og tilpassing av saksbehandlingsreglement for kommunestyret og øvrige utvalg

PS

14/21

Status oppfølging politiske vedtak 4.de kvartal 2020. FSK og KST

PS

15/21

Orienteringer/drøftinger

PS

16/21

Referatsaker

PS

17/21

Rapportering delegerte vedtak


Les sakspapirene her

Av smittevernhensyn bes tilhørere ta kontakt med ordfører før oppmøte

Evenskjer 17.02.2021

 

Helene Berg Nilsen
ordfører