Kontaktinformasjon  
Etternavn E-post Jobb-mobil Stilling/roller
Marie Helene Jørgensen marie.jorgensen@tjeldsund.kommune.no 91515954 Kommuneoverlege
Lena Torbergsen lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no 91338820 Fagansvarlig helsesykepleier. Vaksinekoordinator 
Grethe Solberg  grethe.solberg@tjeldsund.kommune.no 46862205 Kontorleder ETS Medisinske Senter. Testkoordinator
Torbjørn Simonsen torbjorn.simonsen@tjeldsund.kommune.no 94812250 Rådmann, leder beredskapsgruppen
Helene Berg Nilsen helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no 91245515 Ordfører
Grete Jacobsen grete.jacobsen@tjeldsund.kommune.no 90655281 Kommunalsjef oppvekst og forebygging
Merete Jankila merete.jankila@tjeldsund.kommune.no 95792775 Kommunalsjef helse og omsorg
Geir Sakariassen geir.sakariassen@tjeldsund.kommune.no 91363087 Kommunalsjef stab og NAV
Jan Egil Strand jan.strand@tjeldsund.kommune.no 90140537 Enhetsleder Samfunn og infrastruktur
Liv Marit Torbergsen liv.torbergsen@tjeldsund.kommune.no 90504318 Beredskapsrådgiver/-kontakt