Møtet starter klokken 09:00 med en orientering av Sverre Mogstad fra Nordkraft.

Deretter fortsetter kommunestyret behandling av oppmeldte saker.

Oversikt over hvilke saker som skal opp til behandling, samt tilhørende saksdokumenter, er å finne på vår hjemmeside under Politikk - møteplan.

 

Kommunestyremøtet sendes direkte. 

Link og oversikt til våre direktesendte møter er å finne på denne siden:

Kommunestyremøter