Ved å sende inn arealinnspill kan man løfte spesifikke arealmessige innspill til arealdelen. For mer informasjon på hva et arealinnspill er og hvordan man kan sende slikt, anbefaler vi at dere ser på kommunens egen side for revideringsarbeidet av arealdelen. Her vil man finne undersiden «Arealinnspill» som gir nyttig informasjon og skjema til innsendelse.

 

Det er ikke et krav at man sender det inn i dette formatet, men anbefalt slik at vi mottar gode og forklarende innspill, og at du får begrunnet det godt. Har man et mer generelt innspill til arealdelen, kan dette sendes inn til kommunen etter ønsket skriftlig format. Merk da innspillet med «innspill til kommuneplanens arealdel».