2019 2020
     
Vann og avløp    
Gebyrene vedtas som for 2019    
Alle satser eks. mva.     
     
     
Tilknytningsavgift vann  kr                          2 988  kr                         2 988
Tilknytningsavgift avløp  kr                          3 190  kr                         3 190
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent):    
Fritidshus  kr                             661  kr                             661
Bolig   kr                          1 250  kr                         1 250
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA  kr                          2 981  kr                         2 981
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA  kr                          7 452  kr                         7 452
     
Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3):  kr                            10,2  kr                           10,2
     
Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent)    
Fritidshus  kr                             677  kr                             677
Bolig  kr                             677  kr                             677
Næring/ offentlig  <1300 m BRA  kr                          1 901  kr                         1 901
Næring/ offentlig  >1300 m BRA  kr                          4 965  kr                         4 965
     
Forbruksgebyr - avløp (pr m3):  kr                          10,16  kr                         10,16
     
Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr:     
1,5 m3 / m2 BA (husbankens beregningsmåte)