2020   2021
       
Vann og avløp      
       
Alle satser eks. mva.       
       
       
Tilknytningsavgift vann        kr     12 000
Tilknytningsavgift avløp        kr       6 000
       
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent):    
Fritidshus      kr/abonnent  kr       2 625
Bolig       kr/abonnent   kr       4 275
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA      kr/abonnent   kr       4 500
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA      kr/abonnent   kr       9 000
         
Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3): pr. m3  kr           5,5
         
Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent)    
Fritidshus     kr/abonnent  kr       2 499
Bolig     kr/abonnent  kr       4 258
Næring/ offentlig  <1300 m BRA     kr/abonnent  kr       4 300
Næring/ offentlig  >1300 m BRA     kr/abonnent  kr       8 800
         
Forbruksgebyr - avløp (pr m3):     pr. m3  kr         4,65
       
Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr m3/m2:     
Husholdning: 1      
Næring: 0,8      
Offentlig: 1,5      
Skoler inkl basseng: 2,5      
Lager etc: 0,5      
       
Vannmålere      
Årlig leie      kr         150
Stenging/plombering  kr          692    kr         711
Åpning  kr          532    kr         546