Møtet er åpent for alle, og holdes på kommunens skoler. På møtene vil du få mer informasjon på hva en kommuneplanens arealdel er, hvor man er i planprosessen og hvordan man kan medvirke til denne planen.

 

Arealplanen sier noe om hvordan vi skal bruke arealene i dag og for fremtiden. Kommunen ønsker derfor at planarbeidet skal bli kjent for alle i Tjeldsundsamfunnet slik at man får dialog, samt gode og konstruktive innspill inn i planarbeidet.

 

Håper vi ses!

 

 

For mer informasjon på planarbeidet og prosessen så langt, klikk her.