Omsorg Nord Solgunn Sjøvoll enhetsleder  468 51 057 solgunn.sjovoll@tjeldsund.kommune.no
Hjemmetjenesten Nord Hovedtelefon døgnvakt   900 23 685  
Dagsenter demente Mobil   916 35 398  
Fysioterapi hverdagsrehabilitering Malin Rygh Mæland  Fysioterapeut 958 23 004 malin.meland@tjeldsund.kommune.no
Grovfjord Bo- og Servicesenter Vaktrom   770 89 270  
  Mobil   953 66 615  
Sandstrand Bo- og Servicesenter Vaktrom   770 89 860  
Felleskjøkken Mobil   906 46 141 felleskjokken@tjeldsund.kommune.no
  Ole Magnar Rogde Jørgensen  Kjøkkensjef 470 17 924 ole.jorgensen@tjeldsund.kommune.no