Bekreftende PCR-test etter positiv selvtest er ikke lenger nødvendig for:

  • Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose")
  • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

 

De registrerer prøvesvar og nærkontakter i Fiks som er kommunens system der man selv kan registrere positive selvtester. Registreringen kommer direkte inn i Fiks smittesporing, og mange innbyggere har allerede tatt systemet i bruk. Registrering av positive selvtester i dette systemet skal i stor grad erstatte behovet for bekreftende PCR-test.

Registrer deg her (Pålogging med BankID).  

 

Selvregistreringen vil ikke framkomme i det nasjonale vaksineregisteret eller på din side i helsenorge.no. Dersom man har behov for bekreftende PCR-test til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinasjonsplan kan personer som ikke har fått oppfriskningsdose fortsatt ta bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk på kommunal teststasjon

 

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk skal fortsatt gjøres for følgende personer, uansett vaksinestatus:

  • Personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling
  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.