Registrerte opplysninger kommer direkte inn i Fiks smittesporing, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet.

 

Her kan du registrere at du eller barna dine har tatt en hjemmetest som er positiv for covid-19. Deretter kan du registrere nærkontakter. Smittesporerne i kommunen vil ta kontakt og følge deg opp videre.

 

Registrer deg her (Pålogging med BankID)

 

Du logger deg på med egen BankID for å registrere testen. Her fyller du inn, i tillegg til egne arbeidssted, tidspunkt for positiv test samt, dersom du har symptomer, hvilke og når de oppstod.

 

Etter at du har registrert positiv koronatest får du tilgang til å registrere nærkontaktene dine selv (Du må være registrert som smittet før du får tilgang til å registrere nærkontakter). Informasjon om hva som regnes som nærkontakt vil du se når du starter registreringen