Følgende saker skal opp til behandling:

PS 55/24Orienteringer/drøftinger
PS 56/24Tilsetting av ny kommunedirektør i Tjeldsund kommune
PS 57/24Søknad om midlertidig fritak fra vervet som ordfører

Tilhørende saksdokumenter er å finne på vår hjemmeside under Politikk - møteplan.

 

Kommunestyremøtet sendes direkte.

Link og oversikt til alle våre direktesendte møter er å finne på denne siden: Direktesendinger

Samme dag gjennomføres det også formannskapsmøte med oppstart kl. 1200. Dette møtet overføres også digitalt.