Dielddanuori suohkan lea plána- ja huksenlága §4-1 mielde hápmen plánaprográmma, ja dieđiha dákko bokte suohkanplána Varrisvuođa- ja dorvoplána plánabargguid álggaheami ja almmuheami.

Prográmma lea máŋgga láhkai "plána plánii" dainna lágiin ahte das galgá čilget plánabarggu ulbmuliid, plánaproseassaid oktan áigemeriiguin ja oasseváldiiguin, oasálastinplána ja guorahallanárvvuid. Áigumuš lea láhčit dili rabas plánaproseassii mas sihkkarastá viiddis ja ulbmilaš oasálastima ja searvama buot guoski beallálaččain proseassa vuolde. Plánaprográmma galgá leat gulaskuddamii unnimusat guhtta vahkku ovdal go suohkanstivra mearrida áššis.  

Plánabargguid vuođđu lea suohkana plánastrategiija, maid suohkanstivra juovlamánu 9.b. 2020 mearridii áššis SST 161/20. Varrisvuođa- ja dorvoplána ráhkadeapmi lea vuođđuduvvon plánastrategiijas. 

Oaiviliid dahje mearkkašumiid sáhttá sáddet: post@tjeldsund.kommune.no , dahje deike: 

Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer.

 

Áigemearrid buktit oaiviliid plánaprográmma evttohussii lea ođđajagimánnu 2023.