Buot ássit badjel 18 jagi galget oažžut boahkuhanfálaldaga. Oktiibuot ásset 4852 olbmo badjel 18 jagi goappatge suohkanis, ja dán rádjái leat 3154 olbmo dieđihan iežaset boahkuheapmái. 65% álbmogis badjel 18 jagi leat dieđihan iežaset boahkuheapmái. 

Evenášši suohkana sátnejođiheaddji, Terje Bartholsen, ja Dielddanuori suohkana jođiheaddji, Helene Berg Nilsen, dovddaheaba ahte livčče sávahahtti ahte unnimusat 80% álbmogis boahkuhuvvojit.  

 

Ná dieđihat iežat boahkuheapmái

Oažžun dihte koronaboahku, de fertet dieđihit iežat Helseboka:i. Don sáhtát ieš registreret iežat dán liŋkka bokte: Helseboka 

Jos dus leat váttisvuođat dieđihit iežat digitálalaččat, de sáhtát riŋget boahkuhantelefovdnii oažžun dihte veahki. Tlf 947 96 421 árgabeivviid gaskal dii 09-11.

Mii dáhttut ahte registreret iežat nu jođánit go vejolaš nu ahte mii oažžut ollislaš gova iešguđet ahkejoavkkuid olbmuin, geat háliidit boahkuhuvvot. Mii fuomášuhttit ahte go buohkat ovtta vuoruhanjoavkkus, geat leat dieđihan iežaset boahkuheapmái, leat ožžon boahkuhanfálaldaga, de gohččojuvvo boahtte joavku boahkuheapmái. Jos registreret iežat maŋŋil go du joavku lea boahkuhuvvon, de gohččujuvvot áŋke boahtit, muhto dalle šattat vuordit.  

 

Mii sirdit boahkuhanbáikki Skánikhállái (Skånlandshallen) vahkku 25 rájes

Min oktasaš boahkuhanbáiki sirdojuvvo Elvemo:s Skánikhállái (Skoleveien 4, Skánik) gaskavahkku, geassemánu 23.beaivve rájes 2021. Biillaid sáhttá guođđit skuvlla olgobeallái, olgeš beallái, ja sisamannen lea skuvlla olgeš bealde (mánáidgárddi guvlui). Mii galbet bures báikkis. Dát čađahuvvo nu ahte sáhttit váldit vuostá eanet olbmuid geaid boahkuhit geasset.  

 

Boahkuhanstáhtus  

Vuoruhuvvon

Ulbmiljoavku

Stáhtus

1

Buhcciidsiidda ássit

Buohkat ožžon fálaldaga

2

Ahki badjel 85 jagi ja boarraset

Buohkat ožžon fálaldaga

3

Ahki gaskal 75-84 jagi

Buohkat ožžon fálaldaga

4

Ahki gaskal 65-74 jagi ja 

Riskajoavku alla riskkain gaskal 18-64 jagi   

Buohkat ožžon fálaldaga

5

Ahki vuollásaš dávddaiguin/diliiguin gaskal 55-64 jagi

Boahkuheapmi jođus

6

Ahki vuollásaš dávddaiguin/diliiguin gaskal 45-54 jagi

 

7

Ahki vuollásaš dávddaiguin/diliiguin gaskal 18-44 jagi 

 

8

Ahki gaskal 45-54 jagi

 

9

Ahki gaskal 18-24 jagi ja gaskal 40-44 jagi

 

10

Ahki gaskal 25-39 jagi

 

 

Boahkuhanprognosa geasset 

Helseboka dála dieđihemiid vuođul leat mii meroštallan goas vuoruhanjoavkkuid 5-8 boahkuheamit álggahuvvojit. 

Vuoruhuvvon

Ulbmiljoavku 

Vahkku 24

Vahkku 25

Vahkku 26

Vahkku 27

Vahkku 28

Vahkku 29

5

Ahki vuollásaš dávddaiguin/diliiguin gaskal 55-64 jagi  

 

 

 

 

 

 

6

Ahki vuollásaš dávddaiguin/dilliguin gaskal 45-54 jagi

 

 

 

 

 

 

7

Ahki vuollásaš dávddaiguin/diliiguin gaskal 18-44 jagi

 

 

 

 

 

 

8

Ahki gaskal 55-64 jagi

 

 

 

 

 

 

 

Eaktuduvvo ahte boahkuid lohku ii rievdda, ahte eai registrere eanet olbmot vuoruhanjoavkkuin, ja ahte eai leat rievdadusat boahkuhanprográmmas. 

Go SMS sáddejuvvo dainna dieđuin ahte dutnje lea várrejuvvon boahkuhandosa, de lea vejolaš válljet guđe beaivvi áiggut boahkuhuvvot. Galgá mannat 6 vahkku vuosttáš ja nuppi dosa gaskka. Mii dáhttut du váldit dán vuhtii go mearridat goas boahkuhuvvot vuosttaš geardde nu ahte nuppi boahkuheampi ii šatta gasku luomu/go lehpet mátkkošteamen. Eaktuduvvo ahte boahkuid lohku ii rievdda, ahte eai registrere eanet olbmot vuoruhanjoavkkuin ja ahte eai leat rievdadusat boahkuhanrográmmas.