Mer om aksellastrestriksjonene finner du her: Aksellastrestriksjoner i Tjeldsund kommune 2020