Tiningen nå er i gang, og temperaturene framover viser at det forblir mildvær.

Tung last på veier i teleløsningen medfører altfor ofte for hard slitasje på både veikropp og dekke.

For å unngå skader – i mange tilfeller permanente skader – på veiene, ser vi oss helt nødt til å begrense belastningen på veiene.

 

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra torsdag 16 april 2020 kl 2300 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Tjeldsund kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.

 Unntakene er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil.

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger

 

Dispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig, men det kan søkes om dispensasjon under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Tjeldsund kommune, og nødvendigvis transport utover dette kan være slik grunn for at vi tyngre aksellast likevel kan tillates.

 Ved slike behov, tas det kontakt med Tjeldsund kommune fortrinnsvis pr epost på post@tjeldsund.kommune.no

 Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse.