All brøyting inkludert strøing med mer av kommunale veier, kjøpes inn av private entreprenører som har kontrakt med Tjeldsund kommune. Det er stilt helt konkrete krav til hva kommunen som oppdragsgiver på vegne av deg som innbygger, skal kunne forvente. 

 

  • Det du som innbygger skal kunne forvente finner du beskrevet i Serviceerklæringen. Her finner du også oversikt over hvem som brøyter, og hvordan entreprenører eller kommunen kan nås på vakttelefon. 
  • Hvilke konkrete krav vi utover dette stiller til brøyteentreprenørene utover dette, finner du i Instruks for vintervedlikehold
  • Så oppfordres du til å bruke Meldeportalen om du ser noe vi bør vite om. Her kan du melde inn spørsmål, feil/mangler, og vi blir i bedre stand til å håndtere dette raskere.