Etter kommunesammenslåing var det ett år med videreføring av avtaler på vintervedlikehold av kommunale veier i de gamle kommunene, Skånland og Tjeldsund kommuner.

Det er nå vært en anbudskonkurranse og det er inngått nye avtaler med entreprenører på de forskjellige rodene, denne avtalen strekker seg fra 2021 til 2025.

Noen roder har de samme entreprenørene, og noen roder har fått nye.

Serviceerklæring og instruks

Det som kan forventes av vintervedlikehold på veier og plasser i Tjeldsund kommune, finner du i Serviceerklæringen

 

Konkrete krav til brøyteentreprenørene finner du i Instruks for vintervedlikehold

Kontaktinformasjon til entreprenørene

Generelt gjelder: Har du meldinger knyttet til vintervedlikehold/brøyting av kommunale veier kommunen, kan du nå våre entreprenører de oppgitte telefonnumrene under innenfor vaktperioden som løper fram til april.

 

Rode 1:

Området Boltås – Trøsemark – Nipen mv - Breistrand

Entreprenør: Fagerhaug Maskin AS

Tlf: 90859038

 

Rode 2:

Området Trøsen/Soltun – Evenskjer – Steinsland

Entreprenør: Solnes Maskin AS

Tlf: 93498308

 

Rode 3:

Området Sandstrand - Tovik - Renså - Sandemark

Entreprenør: Solnes Maskin AS

Tlf: 93498308

 

 

Rode 4:

Området Balteskar – Grovfjord – Kovan - Stræte - Krokelv

Entreprenør: VR Maskin A/S

Tlf: 91510854

 

Rode 7:

Området Kongsvik

Entreprenør: Solnes Maskin AS

Tlf: 93498308

 

Rode 8

Område: Fjelldal

Entreprenør: Fagerhaug Maskin AS

Tlf : 90859038

 

Rode 9:

Området Ramsund

Entreprenør: Arild Skarsem

Tlf: 90699306

 

Rode 10:

Området Hol

Entreprenør:Trond Bang Johansen

Tlf: 97673942

 

Rode 12:

Området Tjeldnes

Entreprenør: Jan Roar Olsen

Tlf: 92298978

 

Rode : 13

Området Myklebostad

Entreprenør: Per Ivar Skaanevik

Tlf: 90558566

 

Generelle henvendelser og spørsmål må fortsatt rettes til Tjeldsund kommune – bruk gjerne epost post@tjeldsund.kommune.no

 

Ved varsling av manglende brøyting/strøing på kommunale veier ønsker vi tilbakemelding på e-post til post@tjeldsund.kommune.no