Målsetningen handler om å gi barnet eller ungdommen gode opplevelser og avlastning til foreldrene.

Besøkshjemmet må være stabile, kunne engasjere seg over tid og ha tilgjengelig sengeplass.

Det inngås engasjement/arbeidsavtale for oppdraget og besøkshjemmet godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser

Vil du eller kjenner du noen som kan bidra til å bli besøkshjem?

Send oss en epost til anne.solbu@tjeldsund.kommune.no