Vi jobber for at alle kommunens innbyggere skal ha tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter i alle livsfaser. Derfor søker vi fritidskontakter, tidligere kalt støttekontakter, som kan hjelpe til å utgjøre en forskjell for mennesker i alle aldersgrupper og med ulike bistandsbehov. Vi har like stort behov for deg som kan gå tur og delta på fysiske aktiviteter som deg som kan bidra å dra på kafe eller annen bistand som vil forbedre fritidstilbudet til den enkelte. 

Tjenesten har innbyggere innenfor psykisk helse, eldreomsorg og personer med nedsatt funksjonsevne med behov for fritidskontakt.

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, du vil få oppfølgning av vår ansatt i kommunen. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finner glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode. Det er en fordel å disponere bil, men ikke et krav for å få jobb som støttekontakt.
Søker må være over 18 år. Du må fremlegge politiattest, og du vil få bekreftelse på arbeidsforholdet hos oss før du kan søke om politiattest.

Oppdragene varierer fra 3 til 6 timer i uken. Det er derfor fint om du vet når du tar kontakt med oss hvor mye tid du kunne tenke deg å bruke og har mulighet til å bruke i løpet av uka. Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb, studier, eller du er pensjonist. Det er også mulig å være støttekontakt for flere personer. Treffene kan foregå på dagtid, ettermiddag, kvelder eller i helger.

 

Hvis dette kan være noe for deg, ta kontakt med Birgit Normann, miljøveileder i Miljøtjenesten, telefon 482 00 706