Tema for kurset er:
1. Hvem kan søke om spillemidler?
2. Hva kan man søke om tilskudd til?
3. Hvor mye kan man søke om?
4. Hvordan søke – søknadsprosessen
5. Veiledning av potensielle søkere


Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen, benytt muligheten.

Påmelding gjøres per e-post innen 29. september til johnni.handstad@tffk.no eller emil.bjornaa@tffk.no. Andre spørsmål om kurset kan også rettes til ovennevnte.
Lenke til møtet sendes ut per e-post etter registrert påmelding.