Vi har gleden av å ønske velkommen til gratis foreldrekafé. Det blir sosialt samvær med noe å bite i. 

Susanne vil snakke litt om trygghetssirkelen og Kristin litt om Home- Start Familiekontakten.

 

Hilsen

Susanne (helsesykepleier og prosjektleder psykisk helse barn og unge) og Kristin (koordinator for HSF)