Med bakgrunn i at Tjeldsund kommune er innmeldt i ROBEK-registeret, skal budsjettet lovlighetskontrolleres av Statsforvalteren. 

 

Digital versjon av budsjettet kan leses her.

 

Gebyrregulativet er publisert digitalt og kan leses her.