Høsten 2021 ble det sendt søknad om nedsatt fartsgrense i forbindelse med hjertesoneprosjektet. Nå er endelig vedtakene klare!

 

Fartsgrensen endres fra dagens 50km/t til ny fartsgrense 30km/t på følgende strekninger langs fylkesveg 825

 

  • 30 km/t fra FV825 S1D1 fra m13438 til m13746 (forbi Sandstrand skole)
  • 30 km/t fra FV825 S3D1 fra m241 til m692 (forbi Grov skole)

 

Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene er oppsatt og avdekket. Vedlagt ligger vedtak og skiltplan

 

Vi ber om at alle er oppmerksomme når de nye skiltene er klare.