Vedtaket er fattet for å redusere smittefaren i Tjeldsund samt for å sette kommunens helsepersonell i stand til å håndtere den ekstra utfordringen Covid-19 utgjør. Kommunestyret har funnet det nødvendig å skjerpe karantenebestemmelsene til også å gjelde reisende fra enkelte områder innenlands. På samme måte – dersom vår helseberedskap, spesielt legevaktberedskap, skal kunne være i stand til å håndtere utfordringer som måtte komme – har kommunestyret presisert at helsedirektoratets forskrift om forbud om opphold på fritidseiendommer i Tjeldsund også gjelder for campingvogner, bobiler mv, jfr Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

 

Siden vedtaket gjelder innskrenkinger av rettigheter for flere personer er det gitt form av en forskrift. Les forskriften i vedlegget under artikkelen.