Spesielle forhold som for eksempel at hytten eies av noen andre eller er ubeboelig, kan fylles inn i merknadsfeltet sist i skjemaet. For kartleggingens skyld er det viktig at skjema utfylles, selv om hytten og/eller ildstedet ikke er i bruk, da dataene danner grunnlag for risiko, frekvens og behov for feiing og tilsyn.

Harstad brann- og redningstjeneste ber derfor alle som mottar sms om å fylle ut skjemaet. Hvis noen trenger hjelp til utfyllingen, kan de ta konakt med dem, så gjør de det sammen over telefon.

Kontaktpersonene er personell fra Harstad brann- og redningstjeneste, og er

  • Frank Aabø, feier og branninspektør
  • Torgeir Aagesen, leder for forebyggende avdeling
  • Siv Bratteng, branninspektør og leder for boligseksjonen

Telefonnumrene er oppgitt i sms som er sendt.