Sivilforsvaret utfører varslingsprøve onsdag 08.01.20 klokken 12:00. Vi har sirene på taket på rådhuset.