Berørte parter varsles direkte. 

Høringsfrist: 8.april 2022

Merknader/innspill sendes: post@tjeldsund.kommune.no, merket sak nr. 20/541.

Postadresse: Tjeldsund kommune, pb 240, 9439 Evenskjer

Dokumenter til saken ligger vedlagt.