Økt temperatur kan sette fart på snøsmeltinga i fjellet og det er fare for jord- eller sørpeskred. 

Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Sørpeskred er en strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng, følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, og har lang rekkevidde.

Les mer her

 

Råd:

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Et varsel er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Slik kan du redusere risiko for skader ved flom- og jordskredfare