Planforslaget har vært til førstegangsbehandling i planutvalget, sak 47/20, hvor det ble vedtatt å legge dette til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.

Detaljreguleringen har til hensikt å tilrettelegge for boliger, garasje, privat parkering, samt fellesområde på eiendom 16/164 i Dyrvikhøgda, ca 400m nord for Evenskjer sentrum.

 

Innspill og merknader til reguleringsarbeidet sendes til Tjeldsund kommune innen 30. september 2020 på e-post: post@tjeldsund.kommune.no eller pr post til

Tjeldsund kommune,
Postboks 240,
9439 Evenskjer.

Merk innspillene med saksnr. 20/219