Det er flom- og snø-, jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for deler av Nordland og Troms fra lørdag 19. mars. Lørdag til søndag formiddag ventes svært mye regn over Salten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Det vil bli høye temperaturer og mye vind som fører til stor snøsmelting. Det ventes omfattende oversvømmelser, flere jord- sørpe og flomskred og flere store naturlig utløste snøskred.

Lørdag varsles det også kraftige vindkast i vårt område - spesielt natt til lørdag og utover dagen lørdag.

 

Vi ber innbyggerne være oppmerksomme.

  • I den grad du kan det, sørg for åpne og tilgjengelige sluker på din eiendom.
  • Sjekk snømengde på tak/utsatte bygningsdeler slik at våt sny ikke medfører skade.
  • Ta særskilt hensyn langs veiene.
  • Sikre løse gjenstander mot vind.

 

Du finner oppdaterte opplysninger om været her www.yr.no og her www.varsom.no.

 

Du kan lese mer her om hvordan du forbereder deg på flom