På grunn av kort søknadsfrist på ordningen Tilskudd til tiltak i beiteområder, har kommunen mottatt henvendelser med spørsmål om utsettelse.

Tjeldsund kommune har derfor vedtatt å usette søknadsfristen til 1. april.

Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli vurdert i denne søknadsomgangen.