Forholdene er uvanlige, og disse forholdene kan medføre at enkelte abonnenter i Tjeldsund kommune – private som kommunale - opplever at vannet i kranene lukter svakt, eller kan være lett misfarget.

For de kommunale vannverkene sin del, medfører ikke dette at vannet ikke kan drikkes eller brukes som normalt.

Tjeldsund kommune har hatt beredskap gjennom hele denne spesielle værperioden i vinter, og har det fortsatt. Vi tar hyppige vannprøver og har daglig oppsyn med vannverkene.

Vannet du har i krana di, er behandlet og desinfisert, og er trygt å drikke.

Oppstår det helt spesielle forhold som tilsier noe annet, vil abonnentene dette gjelder få umiddelbar beskjed – fortrinnsvis via sms-varsling.