Her er oppdatert status for oss i Tjeldsund kommune samt de tiltrakk vi har iverksatt:

 

Kommunal vannforsyning:

Kvitfors: Ingen leveringsproblem.

Sandstrand: Ingen leveringsproblem.

Sand: Ingen leveringsproblem.

Grovfjord: I Grovfjord kjøper kommunen vann fra Moelva vannverk for leveranse til sine abonnenter. Moelva har visse utfordringer med tilsiget i kilden, og det er gjort tiltak for å minske forbruket, blant annet ved at basseng og dusj/garderober på skolen i samråd med skoleledelsen, er stengt.  Abonnenter skal ha tilnærmet normal vannforsyning.

Våge: Utfordringer med kilden. Kommunen har beredskap og direktekontakt med abonnenter. Forberedte tiltak iverksettes på kort varsel. 

Ved endringer i situasjonen knyttet til kommunal vannforsyning, gir vi melding til de abonnentene dette gjelder ved bruk av SMS-varsling.

 

Iverksatte tiltak:

I forhold til egne vannverk, er Tjeldsund kommune i beredskap, og har iverksatt nødvendig forberedende tiltak.

 • Utstyret vi disponerer for utkjøring av vann, er forberedt og klart til bruk.
 • Kilder og tilsig holdes under løpende oppsyn.
 • Det opprettes vannposter som husstander som allerede har mistet vannet, kan bruke. Disse er:
  • Fjelldal/Ramsund:
   • Strandaveien 82– Fjelldal omsorgssenter (operativ innen 3/2). 
  • Trøsemark/Boltås:
   • Kommunal trykkøkningstasjon – 100 meter nedenfor krysset mellom Kvitforsveien og Trøsemarkveien (operativ innen 4/2).
  • Evenskjer-området:
   • Skjærran 23 - Brannstasjonen (operativ innen 2/2)
  • Grovfjord:
   • Fjordveien 831 - HLK lokasjon på Helleren (operativ).

 

Private vannverk og annen privat vannforsyning:

Kommunen har ikke andre opplysninger enn at vannleveranser så langt opprettholdes.

Mangler du informasjon; ta kontakt med din vannverkseier - det er vannverkseier som har ansvaret både for forsyning og informasjon til sine abonnenter.

Hva du som abonnent kan bidra med:

 • Ha forståelse for situasjonen. Du kan bli fri for vann, og de fleste av oss må være forberedt på å kunne hente nødvendig drikkevann.
 • Unngå større forbruk enn nødvendig.
 • Unngå frost-tapping.
 • Alle som har tomme hus stående, bes sjekke disse og stenge vannet inn til huset slik at det ikke står og renner om et rør blir ødelagt av frost.
 • Tenk på naboen – følge med dersom du vet/ser at de er borte en periode, og hjelp gjerne naboen din om du kan.
 • Er du fri for vann - ta kontakt med ditt vannverk for å få informasjon om status for din vannforsyning.
  • Har du eget/brønn eller lignende: Sjekk vannkilden om hvordan vanntilgangen er i kilden. Er vanntilgangen liten eller manglende, vurder hvilke andre muligheter du har. Det kan være å fjerne is eller ta i bruk andre kilder. Kanskje har du behov for en maskinentreprenør. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å kontakte ditt forsikringsselskap så tidlig som mulig for å vite hvordan du kan/skal forholde deg.  
  • Er det vann i kilden, kan tilførselen til huset ditt ha frosset. For hjelp til tining av denne, kontakt rørlegger eller entreprenør.

 

Tjeldsund kommune har økt beredskap inntil værsituasjonen ender seg.

 

Slik det ser ut nå, meldes det tørt og kaldt vær i hele langtidsvarselperioden.  

Vi må forberede oss på at forsyningssituasjonen kan forverres

 

Løpende orienteringer om værsituasjonen finner du her: www.yr.no