Foreløpig har vi tilstrekkelig vannforsyning, men værmeldingen framover tilsier ingen endring de nærmeste 14 dagene.
Dette gjør at vi må forberede oss på at forsyningssituasjonen blir mer vanskelig enn den er nå.

Tilsiget i vannkildene er lite, og mye isgang gjør denne tørkeperidoen ekstra utfordrende. Lite snø gjør også at telen går dypt.

I forhold til egne vannverk, er Tjeldsund kommune i beredskap, og har iverksatt nødvendig forberedende tiltak.

Med hensyn til private vannverk, har ikke kommunen fullstendig oversikt over dette – her er det vannverkseier som har ansvaret både for forsyning og informasjon.
Dette gjelder også for annen privat vannforsyning.

Når dette er sagt, ønsker kommunen oversikt over situasjonen, og ber de som mangler vann i forhold til denne konkrete situasjonen, og å ta kontakt.

Vi ber dere fortrinnsvis sende epost til post@tjeldsund.kommune.no – evt ring sentralbordet på telefon 770 89 500.

Kommunen vil så langt dette er mulig, bistå der vi kan.

Det hver enkelt kan bidra med, er følgende:

  • Ha forståelse for situasjonen.
  • Unngå større forbruk enn nødvendig.
  • Unngå frost-tapping.
  • Alle som har tomme hus stående, bes sjekke disse og stenge vannet inn til huset slik at det ikke står og renner om et rør blir ødelagt av frost.
  • Tenk på naboen – følge med dersom du vet/ser at de er borte en periode.


Vi vil komme tilbake med nødvendige oppdateringer på situasjonen