Vi kjenner enda ikke årsaken til dette, men arbeider med saken.

Vi kommer tilbake når vi vet mer.