Driftspersonell har nå vært i Kongsvik og foretatt spyling av ledning opp Kongsvikdalen og vannet skal nå være i orden.

Det anbefales og la vannet renne en stund i huset dersom det fremdeles er brunt vann på stikkledningen.

Redusert trykk kommer av det er en feil i styringer av trykkøkningspumpen, så den kjøres manuelt.

Vi venter på en ny styring, som vi håper og ha på plass før helgen.