Følgende kandidater er valgt inn i Tjeldsund Ungdomsrådet (i tilfeldig rekkefølge):
 
Faste medlemmer
Ian Kjerstad, 10.klasse, Ramsund skole
Amalie Steen, 7.klasse, Ramsund skole
Emma Valør Noreng, vg3 Heggen, hjemsted Tovik
Tovik Royne Hjellnes, 7.klasse, Sandstrand skole
Odin Henriksen, 7.klasse, Kongsvik skole
Cathrine Nilsen, 8.klasse, Skånland skole
Emilie Kristoffersen, 9.klasse, Skånland skole
 
Vara
1. Vara Sara Kaisa Thomassen, 9.klasse, Skånland skole
2. Vara Victor Valør Noreng, vg1 Heggen, hjemsted Tovik
3. Vara Emmelin Anina Sæter Bendiksen, 7.klasse, Kongsvik skole
 
Rådet er oppnevnt av kommunestyret og vil konstituerer seg selv på første møte 28. februar, da velges leder og nestleder.