H Res 9hZljhCAAAAABJRU 5ErkJggg==

 

 

rjRQ 3jgAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Oversikten overfor er andel vaksinerte innbyggere over 12 år. Av totalt innbyggertall på 4208 innbyggere har 73,6% fått dose 1 og 67% fått dose 2