Vaksineringen foregår på Camp Elvemo i et samarbeid med Evenes kommune, og vi har i dag satt totalt 83 doser (inkludert helsepersonell). Antall doser som er satt er felles mellom kommunene.

I tiden fremover vil vaksineringen foregå på Camp Elvemo, første bygget på høyre hånd når man kommer inn på området. Benytt inngangen nærmest fylkesveien.

Vaksineringen går fortsatt sakte fremover, og under dagens vaksinering fikk vi bevist at vi har god kapasitet til å ta imot enda flere om vi skulle motta flere vaksiner.

Vi har nå startet vaksineringen av personer mellom 75-84 år. Noen innbyggere over 85 gjenstår fortsatt og de vil trolig få tildelt time til torsdag i uke 7. Innkallingen gjøres automatisk innenfor den aldersgruppen, og man vil derfor kunne oppleve at en yngre person i gruppen har fått tildelt time før som er litt eldre. Dvs at en person på 76 kan bli innkalt før en person på 82. I denne gruppen er det ca 400 personer (fra Evenes og Tjeldsund) som ønsker vaksine. Med den mengden doser vi får pr nå så vil det ta noen uker før vi kan starte på neste gruppe.

 

Dalle leat mii viimmat fas joavko-boahkuhišgoahtán suohkanis.

Boahkuheapmi čađahuvvo Camp Elvemo:s ovttas Evenášši suohkaniin, ja mii leat dál bidjan 83 dosa (oktan dearvvašvuođabargiid). Dosalohku maid dassážii leat boahkuhan, leat oktasaš lohku dan guovtti suohkana gaskka.

Boahkuheapmi čađahuvvo ovddasguvlui Camp Elvemo:s, vuosttaš visttis olgešgieđa bealde go boađát báikái. Sisamannan lea uksa mii lea lagamus fylkkageainnu.

Boahkuheapmi joatkašuvvá njozet ovddasguvlui, ja otná boahkuheami vuolde oinniimet ahte mis lea buorre kapasitehta boahkuhit eanet olbmuid jos oažžugoahtit eanet boahkuid. .

Mii leat álgán boahkuhit olbmuid geat leat gaskal 75 ja 84 jagi boarrásat. Leat ain muhtimat, geat leat badjel 85 jagi, geat galget boahkuhuvvot, ja sii ožžot boahkuhanáiggi duorastahkii boahtte vahkus. Sisagohččun dahkko automáhtalaččat dán joavkku dáfus, ja danin sáhttá vásihit ahte nuorat olbmo joavkkus leat ožžon boahkuhanáiggi ovdal go sii geat leat boarráseabbo. Ovdamearkka dihte ahte olmmoš gii lea 76 jagi sáhttá oažžut sisagohččuma ovdal go olmmoš gii leat 82 jagi. Dán joavkkus leat sullii 400 olbmo (sihke Evenáššis ja Dielddanuoris) geat dáhttot boahkuhuvvot. Dosalogu mielde maid mii dál leat ožžon, dahká ahte manná vel moadde vahkku ovdal go boahkuhišgoahtit boahtte joavkku.