Da det er strenge regler for dokumentasjon på diagnose og medikamentbruk ber vi de som tilhører en av gruppene under om å ta kontakt med ETS medisinske senter. De har nødvendig dokumentasjon på deres helsetilstand og kan sette dere opp på liste for dose 3. Vaksinekoordinator kommer til å ta kontakt med de som er satt opp på denne listen for å tilby time.

 

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.